contact

Voor alle inlichtingen kan u van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 16 uur en op zaterdag van 8 tot 13 uur bij ons terecht.

Crematoria Wilrijk-Antwerpen, Turnhout en Lommel

telefoon: 03 828 95 60
e-mail: info@pontes.be

meer contactgegevens

 

openingsuren

Crematorium Antwerpen

 • ma-vr 8-16u
 • za-8-13u

Crematorium Turnhout

 • ma-vr 8-16u
 • za -8-13u

Crematorium Lommel

 • ma-vr 8-16u
 • za -8-13u

 

 

reservaties

asbestemming

Voor de asbestemming na een crematie zijn er verschillende mogelijkheden:
 • Uitstrooiing
 • Columbarium
 • Urnenveld
 • Urnenbos
 • Uitstrooiing op zee
 • Thuis bewaren
 • Elders uitstrooien, begraven of thuis bewaren
Uitstrooiing

De as kan uitgestrooid worden op de strooiweide van de begraafplaats. Dit is kosteloos op de begraafplaats van de woonplaats van de overledene.

Columbarium

De asurn kan bijgezet worden in een columbariumnis van de begraafplaats. Dit is kosteloos voor een (minimum-) termijn van 10 jaar op de begraafplaats van de woonplaats van de overledene of van de plaats van het overlijden. De meeste begraafplaatsen bieden ook de mogelijkheid voor een columbariumconcessie voor een langere termijn.

Urnenveld

Een urnenveld is een veld met graven voor urnen. Elk graf kan één of meerdere urnen bevatten. De urne van de overledene wordt in een urnekelder bijgezet. Deze wordt afgesloten met een natuursteen of een betonnen plaat. Op deze plaat staat de naam van de overledene met de geboorte- en overlijdensdatum.

Urnenbos

In een urnenbos kunnen composteerbare asurnen begraven worden. Bezoekers mogen het bos niet betreden. Ze kunnen wel aan de rand van het bos wandelen of er een bloemstuk neerleggen.

In het urnenbos zijn geen graftekens, monumenten of ornamenten toegelaten die het milieu belasten. De biologisch afbreekbare urnen zorgen ervoor dat de overledene daadwerkelijk terugkeert naar de natuur. Het gebruik van het urnenbos bos past in de Europese tendens naar meer natuurlijke en ecologische bezorgingvormen op begraafplaatsen.

Opgelet! Niet elke begraafplaats beschikt reeds over een urnenbos. Uw gemeentebestuur of de begrafenisondernemer kan u daarover informeren.

Lees meer over het urnenbos in het Schoonselhof.

Uitstrooiing op zee

De as van een overledene kan op zee uitgestrooid worden. De wetgeving spreekt over de ‘aan het grondgebied van België grenzende territoriale zee’. Concreet gaat het dus om de Noordzee. Bij uitstrooiing op zee wordt een in het water oplosbare urne gebruikt. Deze vorm van asbestemming verloopt via de gemeentebesturen van de kustgemeenten.

Elders uitstrooien, begraven of thuis bewaren

De as van de overledene kan:

 • worden uitgestrooid op een andere plaats dan de begraafplaats;
 • worden begraven op een andere plaats dan de begraafplaats;
 • in een urne ter beschikking worden gesteld van de nabestaanden, om te worden bewaard op een andere plaats dan de begraafplaats.

Dit kan enkel als er aan één van onderstaande voorwaarden is voldaan:

 • De overledene heeft dit schriftelijk vastgelegd.
 • Voordat de crematie plaatsvindt, is er een gezamenlijk schriftelijk verzoek van zowel de diegene met wie de overledene een feitelijk gezin vormde als van alle bloed- of aanverwanten van de eerste graad.
 • Er is een verzoek van de ouders of voogd (in het geval van een minderjarige).
Gedeelte van de as mee naar huis

Elk familielid van de eerste en tweede graad kan aanspraak maken op een symbolisch gedeelte van de as. Hiervoor wordt een aanvraagformulier ingevuld dat ons vóór de crematie moet worden bezorgd. Per ashouder wordt € 6,05 administratiekosten aangerekend.